fbpx

ייחורים

ייחורים

על מנת ליצור מחזור גידול חדש אנחנו משתמשים בצמח קיים ומימנו יוצרים שתילים חדשים תהליך זה נקרא ייחור, וגם השתילים החדשים שמופקים במהלכו נקראים ייחורים.

ניתן לקחת ייחורים מצמח בוגר שיועד להיות צמח אם, צמח זה נגדל בתאורה לבנה (פלורסנט ) 18 שעות אור ביממה. ראה צמח אם במדריך הגידול.

לפני תחילת לקיחת הייחורים יש להכין שולחן נקי וגדול מספיק  שעליו סכין סקלפל ,אלכוהל 98%, נייר ניגוב ,גל השרשה ,מרסס מיים מלא במי ברז ,מספריים ופח אשפה נקי בתחתית השולחן.

סטריליזציה ניקיון והקפדה מלאה על תהליך לקיחת הייחורים הינה גורם עיקרי בהצלחת הגידול.

תהליך לקיחת ייחורים – איך עושים זאת?

1.מנקים היטב פרופוגאטור מוסיפים עד שליש מגובה המגש מי אוסמוזה ו- 3 סי סי דשן השרשה על כל ליטר מים, מערבבים היטיב ולאחר שעה מאזנים PH לרמה של 5.5 עד 5.8 מכניסים למים מגש קוביות השרשה למשך 24 שעות.

2. מוצאים את מגש קוביות ההשרשה מנערים כל קוביה וקוביה מיתרות מיים שופכים את יתרת המיים ומחזירים את מגש. קוביות ההשרשה לפורפוגאטור.

3. לוקחים מצמח האם ענף בריא ורענן עם לפחות שתי צמתים של פיצולי עלים. וחותכים מימנו עם סכין סקלפל שנוקתה היטיב בנייר ניגוב ספוג באלכוהול בזוית של 45 מעלות את הענף עם לפחות שתי צמתים .מתחת לצומת מסירים עם סכין את העלים התחתונים ,טובלים בגל השרשה את תחתית הענף ותוקעים אותו בתוך קובית ההשרשה בעומק של כ-2.5 ס"מ. לאחר שהייחור בתוך קובית ההשרשה יש לחתוך אם מספרים שחוטו באלכוהול את העלים שנותרו בייחור עד כמחצית  מאורכם . חוזרים על הפעולה עד למיצוי הייחורים שניתן להוציא מצמח. האם כל התהליך חייב להתבצע  בזריזות ,גזע של ייחור החשוף לאוויר מעל 2 דקות יאבד את היכולת להוציא שורשים.

4. כל עשר דקות יש להתיז מיים עם המרסס על הייחורים בפרופוגאטור עם סיום לקיחת הייחורים יש לרסס היטיב את הצמחים ואת מכסה הפרופוגאטור לסגור את הפרופוגאטור (כולל את פיתחי האיוור)ולהניחו מתחת לתאורה לבנה 18 שעות כאשר הנורות במרחק של 10 ס"מ מהמכסה.

5. פעם  ביום במשך כל שלב הוצאת השורשים יש לפתוח את מכסה הפרופוגאטור לרסס היטב במי ברז את הצמחים ואת מכסה הפורופגאטור  לתת לצמחים להתאוורר ללא מכסה עשר דקות ולאחר מכן לרסס שוב את הצמחים ואת מכסה הפרופוגאטור לסגור ולהחזיר תחת תאורה לבנה 18 שעות אור ארבע ימים לאחר לקיחת היחורים יש לפתוח את פיתחי האיוור במכסה הפרופוגאטור.

6. לאחר שבוע עד עשרה ימים יתחילו לבצבץ שורשים לבנים בתחתית קוביות ההשרשה. זה השלב בו צריך להעביר את הייחורים לקוביות גדולות  יותר או לחלופין לעציצי טורפדו של ליטר (על פי שיטת הגידול של כל אחד.) לתחילת תהליך הגידול .

לא כל הייחורים יוציאו שורשים באותו זמן יש להתחיל לבדוק הוצאת שורשים שבוע ימים לאחר לקיחת הייחורים ולהעביר מהפרופוגאטור רק את הייחורים עם השורשים בתחתית קובית ההשרשה

7. לאחר שכל הייחורים הוציאו שורשים והועברו לקוביות גדולות יותר יש לנקות היטיב את הפרופוגאטור ולאחסנו עד המחזור הבא.

8. בעת לקיחת ייחורים יש לחשב את הכמות הנדרשת בתוספת 10% בלאי. ייחור שלא הוציא שורשים לאחר 20 יום יש להשמידו.

9. כל תהליך לקיחת הייחורים וגידולם נעשה בחדר 18 שעות אור.

צריכים עזרה?