fbpx

אקרית סבירסקי

399.00

האקרית הטורפת, אקרית סבירסקי, Amblyseius swirski

משך ההתפתחות של אקרית הסבירסקי תלוי בטמפרטורה, לחות יחסית וסוג המזון המשמש לה כטרף.

היא מותאמת היטב לטמפרטורה גבוהה וללחות גבוהה. טווח הטמפרטורות האופטימלי להתפתחות הינו 25 – 28ºc.

משך ההתפתחות של אקרית הסבירסקי מביצה לבוגר בטמפרטורה26ºc אורך 5-6 ימים בלבד.

אקרית הסבירסקי ידועה כניזונה על אבקת פרחים בגידולים כגון: פלפל, חציל וגרברה.

הטורפת ניזונה מדרגת הזחל הראשונה של התריפס הקליפורני. קצב הטריפה שלה את התריפס עומד על 5 פרטים ליום בטמפרטורה 25ºc.

אקרית הסבירסקי ארוזה בכלי מאוורר בקיבולת של ליטר שמכיל 90,000-50,000 פרטים (לפי דרישה).

האקרית הטורפת מעורבבת בתוך נשא סובין המכיל גם את אקרית המחסן שמשמשת כמזון (טרף) לאקרית הסבירסקי.

אקרית הסבירסקי מיושמת בערמות קטנות של חומר שבוזקים ישירות על עלוות הצמח. הבזיקה מתבצעת דרך חור הקבוע במכסה הכלי או בעזרת כפית הצמודה אליו. בהתאם למינון, יש לפזר את החומר בדילוגים כל מספר צמחים. ביישומים המצטברים ניתן באופן הדרגתי לצמצם את מרווח הפיזור בין הצמחים.
חשוב לפזר את אקרית הסבירסקי מיד עם קבלת החומר. לא מומלץ לעכב את פיזור הטורפת. לכל היותר ניתן לאחסן את החומר משך 24 שעות בטמפרטורה 10 – 15ºc. בכל מקרה אין להניח כלי סגור תחת שמש ישירה.
בצמחים שבהם מסוגלת אקרית הסבירסקי לקיים עצמה על אבקת פרחים (למשל, פלפל) ניתן ליישמה באופן מונע (עוד בטרם הופיעו התריפס או כנימת עש הטבק או אקרית העיוותים) עם פתיחתם של הפרחים הראשונים. ניתן להוסיף פיזורי תגובה עם הופעתו של המזיק. מספר האקריות הטורפות שיש לפזר וכן תדירות הפיזורים, יקבעו על-פי אופי הגידול, ובהתאם לרמת הנגיעות בתריפס ו/או כנימת עש הטבק ו/או אקרית העיוותים.

אקרית הסבירסקי רגישה , ולכן יש להתייעץ  לפני כל שימוש בחומר הדברה כנגד פגע אחר המצוי בשטח בו פוזרה!

מק"ט: 420477 קטגוריות: ,
צריכים עזרה?