fbpx

פשפש נזידיוקוריס

89.00

פשפש טורף כוללני תורם להדברת מזיקים פרוקי רגליים קטנים, הפשפש ניזון מביצים וזחלים של טוטה אבוסולוטה ביצים של כנימת עש הטבק

תריפסים כנימות עלה ואקרית הקורים. בעיקר ידוע כמדביר טוטה אבסולוטה וכנימת עש הטבק

בוגרים וזחלים מחפשים את טרפם באופן אקטיבי

פשפש הנזדיוקוריס ארוז בבקבוק של 100 סמ"ק אשר מכיל 500 פרטים מתוכם יותר מ90% בוגרים.

לפני הפיזור יש לסובב את הבקבוק בעדענות על מנת לערבב את הפשפשים בוורמקוליט באופן אחיד

ישום יכול להתבצע ישירות על עלוות הצמחים, חשוב לפזר את הפשפש מיד עם קבלת החומר בשעות הקרירות של היום

לכל היותר ניתן לאכסן את החומר משך 44 שעות בטמפרטורת החדר. בכל מקרה אין להניח בקבוק סגור תחת שמש ישירה

מק"ט: 420478 קטגוריות: ,
צריכים עזרה?