fbpx

קוצב זמן השקיה דגיטלי

229.00

קוצבהשקיה דגיטלי
מגדיר שעה תחילת ההשקיה ,משך ההשקיה מחזורי השקיה.
תצוגה דגיטלית
יכולת הפעלה וניתוק מידי ללא קשר למחזור השקיה
מופעל ע"י 2 סוללות

צריכים עזרה?