fbpx

שימוש בזרחן בגידול הידרו

שימוש בזרחן בגידול הידרו

גידול הידרופוני אמנם פותר למגדל בעיות תחזוקה רבות ומשפר את הביצועים והתפוקה של הצמחים בחלל הביתי, אך הוא אינו פותר את המגדל מצורך בהזנת הצמחים על ידי תמיסת השקיה, המורכבת ממים (בעדיפות למי אוסמוזה הפוכה או מי מזגן) בהם מומסים חומרי תזונה חיוניים. הזנת הצמחים בחומרי התזונה הללו היא חיונית בדיוק כמו שאכילה היא חיונית להתפתחותם של בני אדם, ולכן אותם חומרי התזונה, שקיימים במוצרי הדישון השונים בהם נעשה שימוש בעת הגידול, הם אלמנט חיוני בגידול שלא ניתן לוותר עליו.

בין חומרי התזונה החיוניים ביותר להתפתחותם של צמחים, בעיקר בשלב הצמיחה אך גם בעת שלב הפריחה, ניתן למנות חומר אחד הנקרא זרחן (מסומן בסימון כיתי באות P). חומר זה הוא מינרל החיוני לקימום של חיים על כדור הארץ והוא מהווה אבן יסוד משמעותית בעולם הכימיה האורגנית, לא רק בצמחים אלא גם בבני אדם ובסוגים רבים של בעלי חיים. זרחן הוא אחד מ-3 היסודות החשובים ביותר לתזונת צמחים (NPK – זרחן, חנקן ואשלגן) וחשיבותו לתהליך הגדילה הצמחי היא רבה.

זרחן בגידול הידרו – חשיבות ושימושים

זרחן הוא אחד המינרלים העיקריים ב"תפריט התזונה" של צמחים, גם בשלב הצמיחה וגם בשלב הפריחה, ובטבע הוא מתפרק לאדמה ממחצבים סלעיים שונים שקיימים בתוכה וכן בפסולת אורגנית של חיות וצמחים מתים. אדמת גידול פוריה תכיל בתוכה זרחן תמיד, ואי קיומו באדמת גידול (או במצע מנותק בגידול הידרו) יוביל בהכרח לאי פוריות של האדמה עבור רוב  סוגי הצמחים הקיימים בטבע, שזקוקים לזרחן בתור מרכיב התפתחותי חיוני.

התפקיד העיקרי של זרחן בתחילת תהליך הגדילה הצמחי הוא להאיץ את התפתחות את שורשי הצמח ולאפשר את התפתחות מערכת השורשים בצמח צעיר, שהיא הבסיס להתפתחותו המוצלחת במהלך חייו הבוגרים. בהמשך תהליך הגדילה, באופן דומה לזה בו זרחן מאיץ את התפתחות מערכת השורשים, הוא מייעל ומזרז גם את התהליכים הצמחיים השונים שקשורים להתפתחות ניצני הפרחים ולאחר מכן לפריחתם ו/או להתפתחות פירות.

כמו כן, זרחן משמש יחד עם אלמנטים חיוניים נוספים כמו חמצן ומימן בקיום תהליך הפוטוסינתזה בו מפיק הצמח מזון (מולקולות סוכר) מאור השמש. באופן דומה, זרחן משמש בתור אלמנט השותף לקיום תגובות כימיות רבות בצמח, בין היתר ריאקציות כימיות לייצור אנרגיה וריאקציות כלורופיליות שקשורות לתהליכי גדילה. לפי מחקרים מתקדמים בצמחים, מסתמן כי זרחן הוא גם אחד האלמנטים העיקריים הקשורים לשימור הקוד הגנטי של צמחים והתורשה שלו מדור לדור.

בניגוד לאלמנטים אחרים שדרושים לצמח להתפתחותו התקינה אך בכמויות קטנות – כמו למשל סידן, מגנזיום וברזל – זרחן (יחד עם חנקן ואשלגן) נדרש לצמח בכמויות גדולות. לכן, זרחן נחשב למאקרו אלמנט ולא למיקרו אלמנט, כלומר יש בו צורך רב יותר בכמות גדולה יותר. לכן, מוצרי דישון ייעודים מסוימים מכילים ריכוז גבוה של זרחן.

איך מאבחנים מחסור זרחן בגידול הידרו?

התסמינים הבאים בקרב הצמחים בחלל הגידול עלולים להעיד על מחסור בזרחן:

  • האטה בקצב ההתפתחות הרגיל של הצמחים
  • הצטמצמות של שטח הפנים של העלים או היצרות של הגזע
  • צביעה חלקית או מלאה של תחתיות העלים בגוון סגלגל (חוסר בפחמימות)
  • תפוקת יבול מוקטנת ואיכות ירודה של היבול המופק
  • עמידות מופחתת של הצמחים למפגעים, מזיקים ומחלות נשנות
  • הידלדלות צמיחה של עלים או ענפים דקים

איך מאבחנים עודף זרחן בגידול הידרו?

התסמינים הבאים בקרב הצמחים בחלל הגידול עלולים להעיד על עודף בזרחן:

  • צמחים קמלים ו"עייפים" שאינם מתרוממים
  • התקשות של הצמחים בספיגת מינרלים – תסמינים בקצוות עלים שרופים או מנוקדים
  • הופעת תסמינים דומים בעלים צעירים שרק צמחו
צריכים עזרה?